Ticarette Risk-Ödül Oranının Önemi

Risk-ödül oranı, yatırımcılara, özellikle de başarılı yatırımcılara rehberlik eden önemli bir kavram ve temel prensiptir. Hepimizin kabul edebileceği gibi, forex piyasası zorlu ve değişken bir ortam olabilir, dolayısıyla yatırımcıların ödül beklentisiyle hesaplanmış riskler almasına ihtiyaç vardır. 

Genel olarak risk-ödül oranı, bir yatırımcının portföyünün genel karlılığını ve sürdürülebilirliğini belirlemede hayati bir rol oynayan faktörlerden biridir.

Birçok yatırımcı, ödül alma riskiniz ne kadar yüksekse karlılığınızın da o kadar yüksek olduğuna inanır. Ancak bu yazımızda bu iddianın doğru olup olmadığını tartışacağız.

Risk/Ödül Oranı Nedir?

Risk-ödül oranı, tüccarların ve yatırımcıların potansiyel ödülü veya riske attıkları toplam tutar karşılığında ne kadar kazanacaklarını veya bu ticarette ne kadar kaybetmeye hazır olduklarını hesaplamak için kullandıkları ölçümdür. Dolayısıyla, risk-ödül oranının (R:R), bir işlemdeki potansiyel zarara göre potansiyel kârın sayısal bir temsili olduğunu söyleyebiliriz.

Yatırımcıların ve tüccarların çoğunluğu, bir ticaretin beklenen ROI'sini (Yatırım Getirisi) bu getirileri elde etmek için üstlenmeleri gereken risk miktarıyla karşılaştırmak için risk/ödül oranları metriğini kullanır.

Daha büyük yatırımcılar için daha düşük bir risk-ödül oranı genellikle tercih edilir çünkü bu, yatırımın eşdeğer bir potansiyel kazanç için daha az riskli olduğunu gösterir.

Çoğu yatırımcı, hangi işlemlerin kendileri için uygun olduğunu planlamak için bu risk-ödül metriğini kullanır. Oran, bir para biriminin veya varlığın fiyatının beklenen yönün tersine hareket etmesi durumunda tüccarın kaybetmeye hazır olduğu miktarın, yani riskin, ticaret beklenen yönde hareket ettiğinde tüccarın kazanmayı beklediği kâr miktarına bölünmesiyle hesaplanır.

Risk-Ödül Oranı Nasıl Çalışır?

Investopedia'ya göre piyasa stratejistleri birçok durumda yatırımları için ideal risk-ödül oranının yaklaşık 1:3 olduğunu bulmuşlardır. Bu, üstlendikleri her birim risk için beklenen getirinin üç birim olduğu anlamına gelir. 

Ödüllendirme riskinin hesaplanmasında ve sermayenin yönetilmesinde zararı durdurma emirleri çok önemlidir. Üstlenilecek riskin ve bunun beklenen getiriye oranının kolay hesaplanmasına yardımcı olurlar.

Bu metrik, yatırımcılar tarafından döviz çiftleri ticareti yaparken bir ölçüm aracı olarak kullanılır. Bununla birlikte, en iyi risk-ödül oranı, büyük ölçüde yatırımcının risk toleransına ve kullanılan stratejiye bağlı olduğundan değişiklik gösterir. Herhangi bir strateji için uygun risk-ödül oranını belirlemek için geriye dönük testlere ve ileriye dönük testlere ihtiyaç duyulacaktır.

Beklenen getiriyi hesaplamak için yatırımcılar çoğunlukla tarihsel fiyat hareketlerini, Fibonacci aracını, hareketli ortalamaları ve ellerinde bulunan diğer bazı araçları kullanır. 

Yatırımcılar bu araçları beklenen getirilerini hesaplamak için kullanabilseler de, gelecekteki sonuçların ağırlıklı olasılıklarının tahmin edilmesi ve sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli (CAPM) gibi diğer modellerden de faydalanırlar.

Yatırımcılar geleneksel teknik analiz ve fiyat hareketlerini kullanabilirken, Yatırımcılar temel analizi, mali tabloları ve Riske Maruz Vaule modelini kullanır.

Risk/Ödül Oranı Nasıl Hesaplanır?

Risk-ödül oranını hesaplamak çok kolaydır.

Risk-ödül oranı, potansiyel zarar miktarının potansiyel kâr miktarına bölünmesiyle hesaplanır. Formül aşağıdaki gibidir:

Risk-ödül oranı= Potansiyel Risk Miktarı Potansiyel Kazanç Miktarı

Yukarıda yazıldığı kadar basit.

Ödüllendirme Riski Size Ne Anlatır?

Bir yatırımcının risk-ödül oranı garip bir şekilde çok yüksek olduğunda, potansiyel kazancın potansiyel riske göre son derece yüksek olduğu düşünülebilir. Bu size bir yatırımcı olarak yapılan işlemin veya yapılan yatırımın göründüğünden daha riskli olduğunu söyler. Daha az riskli bir ticaret için bunun tersi geçerlidir.

Bu nedenle yukarıda da belirtildiği gibi yatırımcılar piyasaya düşük risk-ödül taktikleriyle yaklaşıyorlar.

Risk/ödül oranının kullanıldığı durumlara ilişkin tipik örnek

GoatFunded Forex yatırımcısının EUR/USD döviz çiftinin potansiyel yukarı yönlü hareketinden kar elde etmeyi hedeflediği bir senaryo düşünün. 1,1500 giriş noktasında, tüccar 10.000 Euro satın alır ve potansiyel kayıpları sınırlamak için zararı durdur emrini 1,1400'e ve potansiyel kazançları güvence altına almak için kar al emrini 1,1700'e belirler. Bu ticaret, potansiyel zararı potansiyel kârla karşılaştıran bir risk/getiri oranı hesaplamasıyla karakterize edilir.

Bu durumda, yatırımcı 200 piplik potansiyel kazanç için 100 piplik riske girmeye hazırdır, bu da 1:2 risk/kazanç oranıyla sonuçlanır. Bu, risk altındaki her pip karşılığında yatırımcının iki pip kar elde etmeyi beklediği anlamına gelir. Risk/ödül oranındaki ayarlamalar, zararı durdurma emrini sabit tutarken kar alma emrini değiştirerek yapılabilir.

Yatırımcının 1:3'lük daha agresif bir risk/ödül oranı istediğini, bunun da kâr alma emrinin 1,1600'e ayarlanmasına yol açtığını varsayalım. Bu değişiklik, potansiyel kârı 300 pip'e çıkararak aynı 100 piplik potansiyel zararı korur ve revize edilmiş risk/getiri oranının 1:3 olmasını sağlar.

Daha agresif bir risk/ödül oranı cazip görünse de, bazı ödünleşimleri de beraberinde getiriyor. Kâr al emrini giriş noktasına daha yakın ayarlamak, hedefe ulaşma olasılığını artırır ancak aynı zamanda zararı durdur emrini tetikleme riskini de artırır. 

Yatırımcılar olarak risk ve ödül arasında hassas bir denge kurmalı, risk/ödül oranlarınızı onların risk toleransına, piyasa analizine ve genel ticaret stratejisine uygun hale getirmelisiniz.

Forex Ticaretinde Risk-Ödül Önemi

Ödüllendirme açısından riskin önemi bu makale boyunca tartışılmıştır. Ancak, forex ticaretinde Riskten ödüle kadar iki önemli önemi vurgulayacağız.

  1. Sermaye korunumu

Herhangi bir tüccarın veya yatırımcının en büyük önceliği, sermayeyi mümkün olduğunca korumak olmalıdır. Ödüllendirme riski yalnızca sermayeyi korumakla kalmaz, aynı zamanda yatırımcının hesabını büyütmesine de yardımcı olur. Bu, bir yatırımcının kazanma oranı düşük olsa bile Risk-Ödül'ün, maruz kalınan kayıpların azaltılmasına yardımcı olduğu anlamına gelir.

Örneğin, kazanma oranı 30% olan ve 1:4 statik ödül riskine sahip bir yatırımcıyı ele alalım. Bu, yatırımcının on işlemden üçünü kazanmasının beklendiği anlamına gelir. Şimdi yatırımcının işlem başına $100 risk aldığını varsayarak bazı hesaplamalar yapalım.

Kazandıran işlemler için,

Yatırımcı, 10 işlemden 3 işlemi başarıyla kazanır.

Her kazanan ticaret $400 karla sonuçlanır.

Kazanan İşlemlerden Toplam Kar=30 işlem×$400=$12.000

Kaybeden işlemler için,

Geriye kalan 70 işlem zararla sonuçlanıyor.

Kaybedilen her işlem $100 tutarında bir kayba neden olur.

Kaybedilen İşlemlerden Toplam Zarar=70 işlem×$100=$7.000

Net Sonuç:

Net Kâr=Kazanan İşlemlerden Toplam Kâr-Kaybeden Toplam Zarar

Net Kâr=$12.000−$7.000=$5.000.

Yalnızca 30%'lik bir kazanma oranına rağmen, 1:4'lük olumlu risk-ödül oranı nedeniyle yatırımcının kârlı olmaya devam ettiğini görebiliyor musunuz?

Bu, sermayeyi büyütürken korurken riskin ödüllendirme gücüdür.

  1. Kazanan ve Kaybeden İşlemleri Dengelemek 

Bu, iyi düşünülmüş bir risk-ödül oranının bir başka önemli sonucudur. Kazanan ve kaybeden işlemler arasında bir denge kurmak tutarlı kârlılık için çok önemlidir. Oran, kazanan işlemlerin potansiyel kayıpları dengelemek için yeterli ağırlığı taşımasını sağlar ve yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi yatırımcının portföyünün genel esnekliğine ve istikrarına katkıda bulunur.

Çözüm

Sonuçta riskten ödüle geçişin önemi abartılamaz. Bu oranın subjektif olduğunu ve yatırımcıdan yatırımcıya farklılık gösterdiğini de unutmamak gerekir. Daha yüksek RR, daha az risk alırken daha fazla kâr sağlayabilirken, bunun daha riskli olduğunu anlamak da çok önemlidir.