Goat Funded Trader

Şartlar ve koşullar

1.1 Merkezi Perez Galdos 32, 35002, Las Palmas, İspanya (B44653145) adresinde bulunan Wishes Tower International SL'nin ("Şirket") ticari adı olan Goat Funded Trader'ye hoş geldiniz; size (“siz” veya “Tüccar”), burada yer alan şartlar ve koşullara (“Sözleşme”) uygun olarak Şirket tarafından sunulan hizmetleri (“Hizmetler”) kullanmanız için sınırlı bir lisans sağlar.

1.2 Bu Sözleşme yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir ve Şirket tarafından sunulan Hizmetlere erişmeden önce bu Sözleşmeyi okumak sizin görevinizdir. Hizmetleri kullanarak bu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz.

1.3 Şirket, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak askıya alma, değiştirme, tadil etme, tadil etme veya feshetme hakkını saklı tutar. Şirketin bu Sözleşmeyi değiştirmesi, tadil etmesi veya tadil etmesi durumunda, söz konusu değişikliklerin Yürürlük Tarihinde yapılan bir değişiklikten sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik, tadil veya düzeltmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Tüccar Temsilcilikleri

2.1 Hizmetleri kullanarak, en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu, aklı başında olduğunuzu ve bu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşulları kabul etme ve bunlara uyma kapasitesine sahip olduğunuzu beyan edersiniz. Hizmetleri bir ticari kuruluş veya başka bir üçüncü taraf adına kullanıyorsanız, o ticari kuruluşun veya üçüncü tarafın temsilcisi olarak hareket etme konusunda gerçek yetkiye sahip olduğunuzu ve bunları kabul etme hakkına ve yeteneğine sahip olduğunuzu beyan edersiniz. ve söz konusu üçüncü taraf veya ticari kuruluşu kendi adına bu Sözleşmenin şartlarına tabi kılacaktır.

2.2 Hizmetleri kullanımınızın, yaşadığınız yargı bölgesinde bulunan bireyler veya ticari kuruluşlar için geçerli olan herhangi bir yasayı, düzenlemeyi, yönetmeliği, tüzüğü veya anlaşmayı ihlal etmediğini beyan edersiniz. Ayrıca, önceden var olan herhangi bir sözleşmenin hükümleri uyarınca bu Sözleşmeyi imzalamanızın yasaklanmadığını da beyan edersiniz.

Sınırlı Lisans

3.1 Şirket, Hizmetleri alışılagelmiş ve amaçlanan amaçlar doğrultusunda kullanmanız için size sınırlı, münhasır olmayan, alt lisansı verilemez, devredilemez, iptal edilebilir ve telifsiz bir lisans sağlar. Şirketin önceden yazılı izni olmadan Hizmetleri veya Şirket Web Sitesini tamamen veya kısmen kazımanız, çerçevelemeniz, hacklemeniz, tersine mühendislik yapmanız, taramanız veya toplamanız açıkça yasaktır.

3.2 Hizmetleri sınırlı kullanımınızın size Şirketin veya herhangi bir üçüncü taraf yüklenicinin herhangi bir teknolojisine, fikri mülkiyetine, telif haklarına, ticari markalarına veya ticari sırlarına ilişkin herhangi bir lisans veya fikri mülkiyet hakkı vermediğini kabul ve beyan edersiniz. Hizmetleri kullanımınızın bu Sözleşmenin koşullarıyla sınırlı olduğunu onaylıyor ve kabul ediyorsunuz ve Hizmetleri, bu Sözleşmenin koşulları kapsamında açıkça yetki verilmeyen herhangi bir şekilde kullanmayacağınızı açıkça kabul ediyorsunuz. Şirket, bu Sözleşme ile açıkça verilmeyen tüm haklarını saklı tutar.

3.3 Bu lisans herhangi bir zamanda iptal edilebilir ve bu Sözleşmede açıkça verilmeyen tüm haklar Şirkete aittir.

Yasaklanmış Kullanımlar

4.1 Hizmetleri yerel, eyalet, il, ulusal veya uluslararası herhangi bir yasayı, tüzüğü, yönetmeliği, yönetmeliği veya anlaşmayı ihlal edecek veya üçüncü tarafların haklarını ihlal edecek şekilde kullanmanız açıkça yasaktır. fikri mülkiyet hakları, gizlilik hakları, tanıtım hakları veya diğer kişisel veya mülkiyet haklarıyla sınırlıdır.

4.2 Ayrıca, Hizmetleri veya Şirket web sitesini kazımanız, taramanız, çerçevelemeniz, bunlara izinsiz bağlantılar göndermeniz, toplamanız, hacklemeniz, hizmet reddi (DOS) saldırıları gerçekleştirmeniz, tersine mühendislik yapmanız veya teknolojik koruma önlemlerini atlatmanız açıkça yasaktır.

4.3 Hizmetleri veya Şirket web sitesini üçüncü taraflara veya Şirketin Yatırımcılarına istenmeyen ticari e-postalar iletmek için kullanmanız da yasaktır. Şirket, Yatırımcıları tarafından yayınlanan bu tür içeriklerden sorumlu olmamasına ve bu tür içerikleri denetleme konusunda olumlu yükümlülüğe sahip olmamasına rağmen, bunları kaldırma hakkını saklı tutar.

4.4 Ayrıca Şirket veya kullandığı Brokerlar tarafından açıkça yasaklanan herhangi bir ticaret stratejisini kullanmanız da yasaktır. Bu tür yasaklanmış ticaret (“Yasaklı Ticaret”) aşağıdakileri içerecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır:

– Broker tarafından sağlanan fiyatlandırma ve/veya platform(lar)daki hatalardan veya gecikmelerden yararlanmak

– Kamuya açık olmayan ve/veya içeriden öğrenilen bilgilerin kullanılması

– Başka bir yere yerleştirilen işlemlerin önden yürütülmesi

– Şirketin bir komisyoncu ile olan ilişkisini tehlikeye atacak veya işlemlerin iptal edilmesiyle sonuçlanabilecek herhangi bir şekilde ticaret yapmak

– Tek bir işlemde hesabınızı kaybedebileceğiniz All-0r-Nothing Trading

– Çok riskli olduğunu düşündüğümüz herhangi bir ticaret tarzı yeniden alımla sonuçlanacaktır

– Broker için düzenleyici sorunlar yaratacak herhangi bir şekilde alım satım yapmak

– Yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejileriyle EA'ların kullanımı, Altın Arbitraj EA'nın Yasaklanmış Uygulamaları içeren herhangi bir kullanımı.

– Herhangi bir üçüncü taraf stratejisinden, kullanıma hazır stratejiden veya meydan okuma hesaplarını geçmek için pazarlanan bir stratejiden yararlanmak

– Bir değerlendirmeyi geçmek için bir strateji kullanın ve ardından fonlanan bir hesapta farklı bir strateji kullanın; GoatFundedTrader'ın tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlediği şekilde, yalnızca değerlendirmede EA'ların kullanımına ve Finansman aşamasında manuel ticarete atıfta bulunur ve bunun tersi de geçerlidir.

– Tek Hisse Senedi CFD pozisyonunu, söz konusu temel özsermayeyle ilgili kazanç açıklamasında tutmak. Bu kuralın ihlal edilmesini önlemek için, tüm Tek Hisse Hisse Senedi CFD pozisyonlarını, satış sonrası bir sürüm ise yayının yapıldığı gün Doğu Saati ile 15:50'ye kadar veya piyasa açılmadan önce bir sürüm ise önceki gün kapatmalısınız. . Bu kuralın ihlali, hesabınızın derhal ciddi bir ihlali anlamına gelecektir ve söz konusu pozisyondaki herhangi bir kazanç veya kayıp, herhangi bir kâr hesaplamasından çıkarılacaktır.

– Şirket tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlenen, piyasanın bir sonraki işlem gününde kapanması ve yeniden açılması arasındaki pazarlama boşluğundan kar elde etmek amacıyla işlem gününün sonunda veya sonuna yakın bir Hisse Senedi CFD'sine girilmesi.

– Şirketin tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlediği şekilde, Şirket veya herhangi bir üçüncü taraf şirket nezdinde başka bir hesapla bir meydan okuma hesabı üzerinden arbitraj yapmaya çalışmak.

– Piyasa koşullarını veya destek firmasını istismar etmek amacıyla aynı büyüklükteki birden fazla hesapla işlem yapmanız da yasaktır. Şirket, aynı büyüklükteki birden fazla hesapla işlem yapmaya izin verilip verilmediğine karar verme hakkını saklı tutar ve risk iştahımıza uymamaları durumunda bazı hesaplarınızı ihlal edebilir ve para iadesi yapabilir.

 

4.5 Şirketin ticaretinizin Yasak Ticaret teşkil ettiğini tespit etmesi halinde, programa katılımınız sonlandırılacak ve Şirkete ödenen tüm ücretlerin kaybedilmesini de içerebilecektir. Ek olarak ve herhangi bir Yatırımcının fonlu bir hesap alması öncesinde, Yatırımcının bu Şartlar ve Koşullar kapsamındaki alım satım faaliyeti, söz konusu alım satım faaliyetinin Yasaklanmış Ticaret teşkil edip etmediğinin belirlenmesi için hem Şirket hem de Broker tarafından incelenecektir. Yasaklanan Ticaret durumunda, Yatırımcıya fonlanan bir hesap verilmeyecektir.

4.6 Ayrıca Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Yatırımcının programa katılımını herhangi bir nedenle engelleme veya engelleme hakkını saklı tutar.

Eğitim

5.1 Şirket herhangi bir tüccar eğitimi sağlamamaktadır. Şirketin amacı ticaret yapma yeteneğine sahip bireyleri tespit etmektir. Şirket tarafından doğrudan canlı işlem yapılmamaktadır. Şirket tarafından sunulan değerlendirmeyi geçen Yatırımcılara, Goat Funded Trader ile yapılan anlaşma hükümleri uyarınca canlı hesapta işlem yapmaları için sermaye tahsis edilecektir.

5.2 Şirket, yatırım yaklaşımları ve işlem yapma fırsatlarına ilişkin veri, bilgi ve içerik sağlayabilse de, bu tür veri, bilgi ve içerik yalnızca genel bilgilendirme ve eğitim amaçlı sağlanmaktadır. Şirket, Trader'ı Şirket tarafından sağlanan herhangi bir bilgi ve materyale dayanarak herhangi bir işlem yapmaya davet etmez; bu tür veri, bilgi veya içeriği yatırım, mali, vergi, hukuki veya başka türde tavsiye olarak yorumlamamalısınız.

5.3 Şirket ayrıca Şirket web sitesinde yer alan hiçbir veri, bilgi ve içeriğin doğru veya eksiksiz olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmaz. Bu tür veri, bilgi ve içeriğin kullanılmasıyla ilgili yararları ve riskleri değerlendirme sorumluluğu yalnızca size ait olacaktır. Bu itibarla, Şirket web sitesindeki veri, bilgi ve içeriğin kullanımına dayanarak vereceğiniz herhangi bir karardan kaynaklanabilecek olası zarar iddialarından Şirketi sorumlu tutmamayı kabul edersiniz.

5.4 Şirket size gerçek para birimiyle yatırım yapma fırsatı sunmasa da, Şirket geleneksel yatırımın içerdiği riskleri anladığınızdan emin olmak istemektedir. Ticaret ve yatırım riskinin yüksek ve önemli olduğunun farkında olmalısınız. Bu sizin lehinize olabileceği gibi aleyhinize de çalışabilir. 5.5 Önemli kayıplara yol açabilir veya açmayabilir. Ayrıca geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.

5.6 Bu nedenle, yatırım hedeflerinize, deneyim seviyenize ve risk iştahınıza bağlı olarak alım satım ve yatırım yapmanın sizin için uygun olup olmadığını dikkatle değerlendirmelisiniz. Emin değilseniz bir mali müşavir ve/veya vergi danışmanına danışmalısınız.

ŞİRKET TARAFINDAN SİZE SAĞLANAN HİÇBİR HİZMET, GEÇERLİ YASALAR UYARINCA YATIRIM HİZMETİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEZ. ŞİRKET SİZE HİZMETLERİ KULLANIRKEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE İŞLEMLERİ NASIL VEYA HANGİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMENİZ GEREKTİĞİNİ HAKKINDA HERHANGİ BİR REHBERLİK, TALİMAT VEYA BİLGİ VEYA ALIŞVERİŞİ YAPILAN YATIRIM ARAÇLARI HAKKINDA BAŞKA BENZER BİLGİLER VERMEMEKTE VEYA SAĞLAMAMAKTADIR VEYA ŞİRKET HİÇBİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR BİLGİYİ KABUL ETMEMEKTEDİR. SİZDEN GELEN BU KILAVUZ, TALİMAT VEYA BİLGİ. HİZMETLERİN HİÇBİR YATIRIM TAVSİYESİ VEYA TAVSİYESİ TEŞKİL ETMEZ. ŞİRKETİN HİÇBİR ÇALIŞANI, PERSONELİ VEYA TEMSİLCİSİ YATIRIM TAVSİYESİ VEYA ÖNERİ VERMEYE YETKİLİ DEĞİLDİR. ŞİRKETİN HERHANGİ BİR ÇALIŞANI, PERSONELİ VEYA TEMSİLCİSİNİN HERHANGİ BİR BİLGİSİ VEYA BEYANININ YATIRIM TAVSİYESİ VEYA TAVSİYESİ OLARAK YORUMLANMASI DURUMUNDA, ŞİRKET AYNI YATIRIM TAVSİYESİ VEYA TAVSİYESİ OLDUĞUNU AÇIKÇA REDDEDER VE BUNLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

Hesap oluşturma

6.1 Yatırımcı olarak kaydolmak için sizden adınız, e-posta adresiniz, posta adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz ve benzersiz bir hesap için kullanıcı adı ve şifreniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel bilgiler vermeniz istenebilir. sana. Sağlanan bilgiler Şirketin gizlilik politikasına tabidir erişilebilir Burada.

6.2 Hesap Size özel olacaktır ve onu başka kimseyle paylaşamazsınız. Ayrıca üçüncü bir taraf adına hesap satın alamaz veya üçüncü bir tarafça sizin adınıza bir hesap satın alamazsınız. Kullanıcı adınızın ve şifrenizin gizliliğini korumak sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Hesabınızın ihlal edildiğinden şüpheleniyorsanız derhal Şirkete bildirimde bulunmalısınız.

Satın Almalar ve Geri Ödemeler

7.1 Şirket, parasal bir maliyet karşılığında ürün, hizmet, abonelik veya Şirketin web sitesinin belirli bölümlerine erişim sağlayabilir. Fiyatlar ve stok durumu önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Şirket, web sitesi üzerinden veya beyaz etiketli bir bağlı kuruluş aracılığıyla bu tür satın alımlara izin verebilir. Bu tür şart ve koşulları iyice okuyup anlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

7.2 Bu tür bir satın alma işlemi gerçekleştirerek, Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve satın alma işlemlerinizle ilgili herhangi bir iddiaya ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmediğini kabul edersiniz. 7.3 Bir ürünün, hizmetin, aboneliğin veya Şirket web sitesinin belirli bölümlerine erişimin tamamen satın alınması üzerine Şirket, onaylanan işlemin ardından söz konusu ürün, hizmet veya erişimin kullanımınıza sunulmasını sağlayacaktır.

7.4 Şirketten satın alınan hiçbir Hizmetin iadesi yapılmaz. Bir alıcı olarak ödeme işlemcilerimiz tarafından "yüksek riskli" olarak kabul edilirseniz, sorgulamaya devam etmek için sizden ek belge veya bilgi sağlamanızı isteyebiliriz. Talep edilen belge ve bilgilerin söz konusu talepten sonraki yirmi dört (24) saat içinde sağlanmaması, Hizmetleri kullanımınızın ve bunlara erişiminizin iptal edilmesiyle sonuçlanabilir. Sağlanan belgeler ve bilgiler bu statünün iptal edileceğini garanti etmez ve yine de uygunsuzluğa tabi tutulabilir.

7.5 Ürünlerimizin veya Hizmetlerimizin satışını herhangi bir kişiye, coğrafi bölgeye veya yargı yetkisine sınırlama hakkını saklı tutuyoruz, ancak bu konuda yükümlü değiliz. Bu hakkı duruma göre kullanabiliriz. Sunduğumuz ürün veya hizmetlerin miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutuyoruz. Herhangi bir ürünü herhangi bir zamanda durdurma hakkını saklı tutuyoruz. Bu sitede yapılan herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin teklif, yasak olduğu durumlarda geçersizdir. Tarafınızca satın alınan veya elde edilen herhangi bir ürün, hizmet, bilgi veya diğer materyalin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağını veya Hizmetteki herhangi bir hatanın düzeltileceğini garanti etmiyoruz.

Yönergeler

8.1 Şirket, Yatırımcı olduktan sonra Hizmetlerle ilgili yönergeleri Şirketin web sitesinde ve e-posta yoluyla görüntüleyecektir. Tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak zaman zaman değişebilen bu yönergeler, bu Sözleşmenin tamamına dahil edilmiştir. Şirket, gelecekte bir tüccar olarak istihdam edilmeye ilişkin herhangi bir vaat, parasal ödemeler veya bir Yatırımcı olarak performansınız karşılığında başka türde veya türde tazminat veya ödül konusunda açık veya zımni hiçbir söz, garanti veya garanti vermez.

Ticari markalar

9.1 Şirket tarafından Şirket web sitesinde görüntülenen tüm ticari markaların, ticari adların, tasarım markalarının veya logoların, Şirkete ait veya Şirkete lisansı verilen genel hukuk veya tescilli ticari markalar olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Şirketin ticari markalarını kafa karışıklığına neden olmak, hataya neden olmak, tüketicileri aldatmak veya mallarınızın veya hizmetlerinizin menşeini, kaynağını veya sponsorluğunu yanlış bir şekilde belirtmek amacıyla kullanmanız açıkça yasaktır. Ayrıca Şirketin ticari markalarını alan adlarında, anahtar kelime reklamlarında, tetikleyici anahtar kelime reklamlarında veya meta etiketlerde kullanmanız yasaktır. Diğer tüm ticari markalar, ticari isimler, tasarım markaları veya logolar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

9.2 Şirketin web sitesinin, tedarikçilerinin ve lisans verenlerinin, Şirketin web sitesinde yer alan tüm metin, program, ürün, süreç, teknoloji, içerik ve diğer materyallerdeki tüm fikri mülkiyet haklarını açıkça saklı tuttuğunu kabul ve beyan edersiniz. Bu web sitesine erişim, hiç kimseye Şirketin veya herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet hakları kapsamında herhangi bir lisans vermez ve verilmiş sayılmaz. Bu web sitesindeki telif hakları da dahil olmak üzere tüm haklar bize veya üçüncü taraf tedarikçilere aittir veya onlara lisanslanmıştır. Bu Web Sitesinin veya içeriğinin, tamamen veya kısmen kopyalanması veya saklanması da dahil olmak üzere, Şirketin izni olmadan kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız dışında herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Bu web sitesindeki hiçbir şeyi hiçbir amaçla değiştiremez, dağıtamaz veya yeniden yayınlayamazsınız.

9.3 Şirket isimleri ve logoları ve ilgili tüm ürün ve hizmetler ile sloganlarımız, Şirketin ticari markaları veya hizmet markalarıdır veya Şirkete lisanslıdır. Diğer tüm markalar ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. Şirket Web Sitesinde yer alan materyallerle bağlantılı olarak hiçbir ticari marka veya hizmet markası lisansı verilmemektedir. Şirket internet sitesine erişim, hiç kimseye herhangi bir isim, logo veya markayı kullanma yetkisi vermez.

9.4 Resimler, metinler, çizimler, tasarımlar, simgeler, fotoğraflar, programlar, ses klipleri veya indirmeler, video klipler ve yazılı ve bu Web Sitesinin parçası olan diğer materyaller (toplu olarak, "İçerikler") dahil olmak üzere tüm materyaller yalnızca kişisel kullanım amaçlıdır. , ticari olmayan kullanım. Bu tür bir indirme veya kopyalamanın sonucu olarak, indirilen herhangi bir materyale veya yazılıma ilişkin hiçbir hak, unvan veya menfaat Size devredilmez. İçeriğin herhangi bir kısmını, tamamını veya bir kısmını çoğaltamaz (yukarıda belirtilenler dışında), yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, görüntüleyemez, değiştiremez, türev çalışmalar oluşturamaz, satamaz veya herhangi bir şekilde satamaz veya bunlardan yararlanamazsınız. Şirketin web sitesi veya ilgili herhangi bir yazılım. Şirket web sitesinde kullanılan tüm yazılımlar Şirketin veya tedarikçilerinin mülkiyetindedir ve İspanya yasaları tarafından korunmaktadır.. Şirket web sitesindeki İçeriğin çoğaltılması, değiştirilmesi, dağıtılması, iletilmesi, yeniden yayınlanması, görüntülenmesi veya performansı da dahil olmak üzere başka herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi belirtilmediği sürece, tüm İçerikler Şirketin, bağlı şirketlerinden birinin veya materyallerini bize lisanslayan üçüncü tarafların sahip olduğu, kontrol ettiği veya lisansladığı telif hakları, ticari markalar ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarıdır ve Amerika Birleşik Devletleri yasaları tarafından korunmaktadır. Amerika. Şirket web sitesindeki tüm İçeriklerin derlenmesi (toplanması, düzenlenmesi ve birleştirilmesi anlamına gelir) Şirketin münhasır mülkiyetindedir ve ayrıca İspanya yasaları tarafından korunmaktadır.

Açıklama bildirimi

10.1 Finansal piyasalara katılmaya karar vermeden önce yatırım hedeflerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice değerlendirmelisiniz. En önemlisi kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla yatırım yapmayın.

10.2 Herhangi bir tezgah üstü işlemde, kaldıraç, kredi itibarı, sınırlı düzenleyici koruma ve alım satımını yaptığınız ürünlerin fiyatını önemli ölçüde etkileyebilecek piyasa oynaklığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere önemli miktarda riske maruz kalma söz konusudur.

10.3 Ayrıca tezgah üstü alım satımın kaldıraçlı yapısı, herhangi bir piyasa hareketinin fonlarınız üzerinde eşit oranda orantılı bir etkiye sahip olacağı anlamına gelir. Bu sizin yararınıza olduğu kadar aleyhinize de işe yarayabilir.

10.4 İnternet tabanlı bir ticaret sisteminin kullanılmasıyla ilişkili, donanım, yazılım ve İnternet bağlantısının arızalanması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere riskler vardır. İnternet üzerinden işlem yaparken meydana gelen iletişim arızalarından veya gecikmelerden Şirket sorumlu değildir. Şirket, sistem arızası olasılığını en aza indirmek için yedekleme sistemleri ve acil durum planları kullanmaktadır.

Süre ve Fesih

11.1 Bu Sözleşmenin süresi, Şirket aracılığıyla sunulan bir Hizmeti satın almanızla başlayacak ve Şirket, Hizmetlere erişiminizi sonlandırana veya Hizmetleri kullanmayı bırakana kadar devam edecektir.

11.2 Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetleri veya Şirket web sitesine erişiminizi sonlandırma hakkını saklı tutar.

11.3 Goat Funded Trader platformundaki tüm fonlar ve karlar tamamen simülasyon amaçlıdır. Goat Funded Trader, garanti edilmesi halinde yatırımcının ilişkisini sonlandırma yetkisini saklı tutar.

11.4 Goat Funded Trader, müşterinin ilişkisini herhangi bir zamanda tek taraflı olarak sonlandırma hakkını saklı tutar ve bu tür bir fesih üzerine müşterinin kayıt ücretini iade etme olanağı da vardır.

Garantilerin Reddi ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

12.1 Hizmetimizi kullanmanızın kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını garanti etmiyoruz, beyan etmiyoruz veya taahhüt etmiyoruz. Hizmetin kullanımından elde edilebilecek sonuçların doğru veya güvenilir olacağını garanti etmiyoruz. Size bildirimde bulunmaksızın zaman zaman hizmeti süresiz olarak kaldırabileceğimizi veya herhangi bir zamanda hizmeti iptal edebileceğimizi kabul edersiniz. Hizmeti kullanımınızın veya kullanamamanızın riskinin tamamen size ait olduğunu açıkça kabul edersiniz. Hizmet ve hizmet aracılığıyla size teslim edilen tüm ürün ve hizmetler (bizim tarafımızdan açıkça belirtilmediği sürece), kullanımınız için 'olduğu gibi' ve 'mevcut olduğu şekilde', herhangi bir beyan, garanti veya herhangi bir tür koşul olmadan, açık veya açık olarak sağlanmaktadır. Ticarete elverişlilik, ticarete elverişli kalite, belirli bir amaca uygunluk, dayanıklılık, mülkiyet hakkı ve ihlal etmemeye ilişkin tüm zımni garantiler veya koşullar dahil olmak üzere zımni veya zımni. Hiçbir durumda yöneticilerimiz, memurlarımız, çalışanlarımız, bağlı kuruluşlarımız, acentelerimiz, yüklenicilerimiz, stajyerlerimiz, tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız veya lisans verenlerimiz herhangi bir yaralanma, kayıp, iddia veya doğrudan, dolaylı, arızi, cezai, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. kullanımınızdan kaynaklanan, sözleşmeye, haksız fiile (ihmal dahil), kusursuz sorumluluğa veya başka bir nedene dayanan kar kaybı, gelir kaybı, tasarruf kaybı, veri kaybı, değiştirme maliyetleri veya benzer zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hasar herhangi bir hizmet veya hizmet kullanılarak satın alınan herhangi bir ürün veya herhangi bir içerikteki hatalar veya eksiklikler veya herhangi bir kayıp dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmeti veya herhangi bir ürünü kullanımınızla herhangi bir şekilde ilgili diğer iddialar için veya hizmetin veya hizmet aracılığıyla gönderilen, iletilen veya başka bir şekilde kullanıma sunulan herhangi bir içeriğin (veya ürünün) kullanımı sonucunda ortaya çıkan her türlü hasar, olasılıkları bildirilmiş olsa bile. Bazı eyaletler veya yargı bölgeleri, dolaylı veya arızi zararlara ilişkin sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu eyalet veya yargı bölgelerinde sorumluluğumuz, hizmetleri kullanmak için ödediğiniz tutarla veya $1.000 (hangisi daha düşükse) ile sınırlı olacaktır. .

Tazminat

13.1 Şirketi, memurlarını, hissedarlarını, direktörlerini, çalışanlarını, yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını, beyaz etiket kullanıcılarını ve temsilcilerini, maliyetler ve avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kayıptan tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı kabul edersiniz. Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya bununla ilgili olarak ortaya çıkan; bu Sözleşmenin herhangi bir şartını veya koşulunu ihlal etmeniz; fikri mülkiyet hakları veya diğer kişisel veya mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeniz; ve yerel, eyalet, il, ulusal veya uluslararası herhangi bir yasanın, tüzüğün, yönetmeliğin, düzenlemenin veya anlaşmanın ihlali.

13.2 Savunma yükümlülüğünüz, Şirket size Şirketin savunmasını kontrol etme olanağı sağlamayacaktır ve Şirket, avukat seçimi ve tazminata tabi bir iddiayı dava edip etmeme veya çözüme kavuşturma kararı dahil olmak üzere savunmasını kontrol etme hakkını saklı tutar.

Dava

14.1 Bu Sözleşmenin yorumlanmasıyla veya bu Hizmetleri kullanımınızla ilgili her türlü iddia veya ihtilaf da dahil olmak üzere, bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir ihtilaf veya iddianın, en güncel geçerli ticari tahkim kurallarına uygun olarak tahkim yoluyla çözüleceğini kabul ve beyan edersiniz. Kanarya Adaları Yüksek Adalet Divanı.

Mücbir Sebep

15.1 Şirket, iddialar, kayıplar, hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir olay, eylem veya ihmalin doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu, avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere hiçbir iddia, kayıp, hasar, maliyet veya harcama konusunda Trader'a karşı sorumlu olmayacaktır. iç karışıklık, savaş, ayaklanma, uluslararası müdahale, hükümet müdahalesi (kambiyo kontrolleri, müsadereler, kamulaştırmalar, devalüasyonlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), doğal afetler, doğal afetler, piyasa koşulları, İlgili herhangi bir kişiyle iletişim kuramama veya Şirkete, Trader'a veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıya ait herhangi bir iletim veya iletişim sistemi veya bilgisayar tesisinde gecikme, kesinti, arıza veya arıza.

Hayatta Kalma

16.1 Bu Sözleşme kapsamında tarafınızca yapılan beyanlar, garantiler, görevler ve taahhütler, Şirketi tazmin etme ve savunma göreviniz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, bu Sözleşmenin veya Hizmetlerin feshedilmesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

Bölünebilirlik

17.1 Bu Sözleşmenin herhangi bir şartının veya koşulunun yetkili mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda, bu Sözleşmenin geri kalan hüküm ve koşulları tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Tercüme

18.1 Bu Sözleşmenin her iki tarafça taslağı hazırlandığı kabul edilecek ve bu Sözleşmenin hüküm ve koşulları, taslağı hazırlayanın aleyhine yorumlanmayacaktır.

Atama

19.1 Bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı ve görevlerinizi devretmeniz açıkça yasaktır. Şirket, Şirketin veya Hizmetlerinin satışı da dahil olmak üzere, bu Sözleşme kapsamındaki hak ve görevlerini devretme hakkını saklı tutar.

Feragat

20.1 Söz konusu feragat yazılı olmadığı ve suçlanacak tarafça imzalanmadığı sürece, bu Sözleşmenin hiçbir şartı veya koşulundan ya da bu Sözleşmenin ihlalinden feragat edildiği veya bunlara izin verildiği varsayılmayacaktır.

Tüm anlaşma

21.1 Bu Sözleşme, Şirket ile Yatırımcı arasındaki Hizmetlerin kullanımına ilişkin anlaşmanın tamamını içerir ve Şirket ile Yatırımcı arasındaki yazılı veya sözlü daha önceki tüm mutabakatların, anlaşmaların veya beyanların yerine geçer.

Faturalandırma ve Hesap Bilgilerinin Doğruluğu

Bize verdiğiniz herhangi bir siparişi reddetme hakkımızı saklı tutuyoruz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak kişi başına, hane başına veya sipariş başına satın alınan miktarları sınırlandırabilir veya iptal edebiliriz. Bu kısıtlamalar, aynı müşteri hesabı, aynı kredi kartı tarafından veya altında verilen siparişleri ve/veya aynı fatura ve/veya teslimat adresini kullanan siparişleri içerebilir. Bir siparişte değişiklik yaparsak veya bir siparişi iptal edersek, siparişin verildiği sırada sağladığınız e-posta ve/veya fatura adresi/telefon numarasıyla iletişime geçerek sizi bilgilendirmeyi deneyebiliriz. Tamamen kendi kararımıza göre bayiler, bayiler veya yetkisiz distribütörler tarafından verilmiş gibi görünen siparişleri sınırlama veya yasaklama hakkını saklı tutuyoruz.
Mağazamızda yapılan tüm satın alma işlemleri için güncel, eksiksiz ve doğru satın alma ve hesap bilgilerini sağlamayı kabul edersiniz. İşlemlerinizi tamamlayabilmemiz ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmemiz için hesabınızı ve e-posta adresiniz, kredi kartı numaralarınız ve son kullanma tarihleriniz dahil olmak üzere diğer bilgileri derhal güncellemeyi kabul edersiniz.

 

Üçüncü Taraf Bağlantıları

Hizmetimiz aracılığıyla sunulan belirli içerik, ürünler ve hizmetler, üçüncü tarafların materyallerini içerebilir. Bu sitedeki üçüncü taraf bağlantıları sizi bizimle bağlantısı olmayan üçüncü taraf web sitelerine yönlendirebilir. İçeriğin veya doğruluğunun incelenmesinden veya değerlendirilmesinden sorumlu değiliz ve herhangi bir üçüncü taraf materyali veya web sitesi veya üçüncü tarafların diğer materyalleri, ürünleri veya hizmetleri için garanti vermiyoruz ve bunlarla ilgili herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğa sahip olmayacağız. Malların, hizmetlerin, kaynakların, içeriğin satın alınması veya kullanılmasıyla veya herhangi bir üçüncü taraf web sitesiyle bağlantılı olarak yapılan diğer işlemlerle ilgili hiçbir zarar veya zarardan sorumlu değiliz. Lütfen üçüncü tarafların politikalarını ve uygulamalarını dikkatlice inceleyin ve herhangi bir işleme başlamadan önce bunları anladığınızdan emin olun. Üçüncü taraf ürünlerine ilişkin şikayetler, iddialar, endişeler veya sorular üçüncü tarafa yönlendirilmelidir.

 

Anlaşmazlıklar

Bir sipariş ödemesine itiraz ettiğinizde, bu durum Şirket üzerinde mali açıdan olumsuz bir etkiye neden olur ve Ödeme Ağ Geçidi'nin gözünde şirket profilimizin zarar görmesine neden olur. Bu nedenle, politikamıza göre, ödemelerine itiraz eden tüccarların hesaplarını (doğrudan anlaşmazlığa dahil olan/aynı sipariş numarasına karşı) yasaklayacağız ve bundan sonra hesap(lar)ın yasağının kaldırılması yönündeki hiçbir talebi dikkate almayacağız.
İşin normal akışı içinde, bizim tarafımızdan herhangi bir sorun yaşanmayan, ihtilaflı bir işleme dahil olan kullanıcı, Goat Funded Trader'de başka hesaplar ve mevcut tüm diğer aktif hesapları için uygun olmayacaktır. Başlangıç bakiyesinin üzerindeki bakiye de iade edilecektir.
Bu politika, Goat Funded Trader'yi her türlü mali sıkıntıdan korumak ve marka adının uzun vadeli yaşayabilirliğini sağlamak için yürürlüktedir.

Yürürlük Tarihi: 01/06/2023