Τι είναι το Swing Trading;

Στη βιομηχανία forex, υπάρχουν διαφορετικά στυλ συναλλαγών, ένα από τα οποία είναι το swing trading. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε την έννοια του swing trading, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του.

Ορισμός του Swing Trading

Το Swing trading είναι ένα δημοφιλές στυλ συναλλαγών που χρησιμοποιούν οι επενδυτές στη χρηματοπιστωτική αγορά για να συλλάβουν βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες κινήσεις τιμών. 

Σε αντίθεση με τη μακροπρόθεσμη επένδυση, η οποία περιλαμβάνει τη διατήρηση περιουσιακών στοιχείων για εκτεταμένη περίοδο, η swing trading περιλαμβάνει την εκμετάλλευση των διακυμάνσεων των τιμών εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, που συνήθως κυμαίνεται από μερικές ημέρες έως αρκετές εβδομάδες.

Αυτό το στυλ συναλλαγών επιτρέπει στους επενδυτές και τους εμπόρους να επωφεληθούν από τις ανοδικές και καθοδικές τάσεις της αγοράς, επιτρέποντας στους εμπόρους να επωφεληθούν από διαφορετικές συνθήκες της αγοράς. Οι έμποροι που συμμετέχουν σε swing trading συνήθως στοχεύουν να αποκομίσουν κέρδη από τις διακυμάνσεις ή τις διακυμάνσεις στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.

Πλεονεκτήματα του Swing Trading

Το στυλ συναλλαγών Swing προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τους εμπόρους που θέλουν να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς. Αυτά είναι:

  1. Ευκαμψία

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του swing trading είναι η ευελιξία του. Σε αντίθεση με τις μακροπρόθεσμες συναλλαγές που απαιτούν δέσμευση για μήνες ή χρόνια ή τις ημερήσιες συναλλαγές που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση των συναλλαγών, οι swing traders μπορούν να επωφεληθούν από μικρότερα χρονικά πλαίσια, που κυμαίνονται από μερικές ημέρες έως μερικές εβδομάδες. 

Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στους εμπόρους να προσαρμοστούν στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες τάσεις και να προσαρμόσουν γρήγορα τις στρατηγικές τους ως απάντηση σε νέες πληροφορίες.

Η ευελιξία που συνοδεύει επίσης το swing trading επιτρέπει στους εμπόρους μερικής απασχόλησης να έχουν χρόνο να ασχοληθούν με άλλα πράγματα. Όπως εκείνοι που εργάζονται δύο δουλειές, φοιτητές που φοιτούν σε σχολεία ενώ κάνουν εμπόριο και ούτω καθεξής.

  1. Δυνατότητα προσαρμογής στις συνθήκες της αγοράς

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το στυλ συναλλαγών swing επιτρέπει στους εμπόρους να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Ως εκ τούτου, οι swing traders δεν συνδέονται με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι έμποροι έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν τόσο από τις ανοδικές όσο και από τις καθοδικές διακυμάνσεις των τιμών με συστηματική και στρατηγική είσοδο και έξοδο από συναλλαγές.

Σε ανοδικές αγορές, οι επενδυτές μπορεί να κινηθούν πολύ και να ακολουθήσουν την ανοδική δυναμική, ενώ στις πτωτικές αγορές, μπορούν να πραγματοποιήσουν short πωλήσεις για να επωφεληθούν από την πτώση των τιμών. Οι έμποροι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αντίστροφα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) για να επωφεληθούν από τη μείωση των τιμών.


Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας διόρθωσης της αγοράς (μια κίνηση που συμβαίνει αφού η τιμή έχει κινηθεί παρορμητικά προς μια κατεύθυνση, ένας swing trader θα μπορούσε να εντοπίσει ένα νόμισμα που είναι υπερτιμημένο και ενδέχεται να εισέλθει σε πτωτική τάση. Με τις ανοικτές πωλήσεις, ο έμπορος μπορεί να επωφεληθεί από το αναμενόμενη πτώση της τιμής του νομίσματος, η οποία δείχνει πώς το swing trading προσαρμόζεται σε διαφορετικές φάσεις ή συνθήκες της αγοράς.

  1. Μειωμένο συναισθηματικό στρες

Από τον ορισμό του swing trading που δόθηκε παραπάνω, βλέπουμε ότι το swing trading εστιάζει σε βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους εμπόρους να μειώσουν το συναισθηματικό στρες σε σύγκριση με τις μακροπρόθεσμες συναλλαγές και τις ημερήσιες συναλλαγές. 

Οι μακροπρόθεσμοι έμποροι συνήθως βιώνουν παρατεταμένες περιόδους αστάθειας της αγοράς, οικονομικής ύφεσης ή πτωτικής αγοράς, που οδηγεί σε συναισθηματικό στρες. Οι ημερήσιοι έμποροι που συνήθως αντιμετωπίζουν μικρές διακυμάνσεις στην τιμή συνήθως ενοχλούνται λόγω των αυστηρών εντολών stop-loss.

Ωστόσο, οι έμποροι Swing, στοχεύοντας μικρότερα χρονικά πλαίσια, ενδέχεται να βιώσουν λιγότερο εκτεταμένη έκθεση σε αβεβαιότητες και διακυμάνσεις της αγοράς, γεγονός που μειώνει τελικά το συναισθηματικό στρες.

Ας το δούμε αυτό, εάν, για παράδειγμα, ένας μακροπρόθεσμος έμπορος βιώσει σημαντική ύφεση της αγοράς, μπορεί να υπομείνει σημαντικές απώλειες και συναισθηματική δυσφορία, ενώ ένας swing trader θα μπορούσε να έχει ήδη αποχωρήσει από θέσεις κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμων τάσεων, γεγονός που μετριάζει την παρατεταμένη έκθεση σε πτώσεις της αγοράς .

  1. Ευκαιρία Ενεργής Μάθησης

Ίσως αναρωτιέστε τι σημαίνει αυτό. Η ενεργή μάθηση είναι όταν οι έμποροι μπορούν να αναλύσουν τα αποτελέσματα των συναλλαγών τους σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, διευκολύνοντας μια ταχύτερη καμπύλη μάθησης. 

Αυτό βοηθά τους εμπόρους να μάθουν και να προσαρμοστούν γρήγορα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι έμποροι μπορούν να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους, να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να βελτιώνουν συνεχώς τις δεξιότητές τους στη λήψη αποφάσεων.

Ένας έμπορος swing μπορεί να πειραματιστεί με διαφορετικά μοντέλα εισόδου και εξόδου σε μια σειρά από βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Αναλύοντας ενεργά τα αποτελέσματα, μπορούν να προσδιορίσουν τι λειτουργεί καλύτερα για το στυλ συναλλαγών τους και να κάνουν προσαρμογές ανάλογα.

  1. Διαφοροποίηση των στρατηγικών συναλλαγών

Στο swing trading, οι έμποροι μπορούν να εφαρμόσουν διαφορετικές στρατηγικές συναλλαγών σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.

Οι έμποροι μπορούν να κάνουν χρήση διαφορετικών εργαλείων τεχνικής ανάλυσης, μοτίβων γραφημάτων και μοντέλων ενεργειών τιμών σε πολλά περιουσιακά στοιχεία. Αυτή η διαφοροποίηση βοηθά στη διάδοση του κινδύνου και ενισχύει τη συνολική σταθερή ανάπτυξη των χαρτοφυλακίων.

Σε αυτήν την περίπτωση, ένας swing trader μπορεί να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα στρατηγικές παρακολούθησης τάσεων, στρατηγικές αντιστροφής και στρατηγικές ξεμπλοκαρίσματος σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία ή χρηματοοικονομικά μέσα. Αυτή η διαφοροποίηση παρέχει στους εμπόρους περισσότερες ευκαιρίες για επικερδείς συναλλαγές, ενώ μειώνει τον αντίκτυπο της κακής απόδοσης σε οποιαδήποτε μεμονωμένη στρατηγική.

Μειονεκτήματα του Swing Trading

Όπως λέει και η παροιμία «Ό,τι έχει πλεονέκτημα έχει και ένα μειονέκτημα». Ας συζητήσουμε τα μειονεκτήματα του swing στυλ διαπραγμάτευσης.

  1. Μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλα τα περιουσιακά στοιχεία

Το swing trading ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους περιουσιακών στοιχείων. Ορισμένα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να στερούνται την απαραίτητη αστάθεια ή/και ρευστότητα για αποτελεσματικές συναλλαγές με ταλάντευση, γεγονός που περιορίζει τον αριθμό των ευκαιριών που μπορεί να προσφέρει η αγορά και να τις αξιοποιήσει.

Για παράδειγμα, στη χρηματιστηριακή αγορά, υπάρχει περιορισμένη ρευστότητα και αυτό το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να έχει μεγάλα spreads προσφοράς-ζήτησης, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τους swing traders να εκτελούν συναλλαγές σε επιθυμητές τιμές.

  1. Συνήθως περιορίζεται σε μικρούς λογαριασμούς

Υπάρχει συνήθως ένα ορισμένο επίπεδο κεφαλαίου που απαιτείται στις swing trading για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου μέσω του μεγέθους θέσης και της διαφοροποίησης.

Για τους επενδυτές με μικρότερους λογαριασμούς συναλλαγών, οι περιορισμοί στον αριθμό των θέσεων και της μόχλευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδέχεται να εμποδίσουν την αποτελεσματικότητα των swing trading.


Οι έμποροι με μικρό μέγεθος λογαριασμού μπορεί να δυσκολεύονται να διαφοροποιηθούν επαρκώς ή μπορεί να αναγκαστούν να αναλάβουν υψηλότερα επίπεδα κινδύνου για να επιτύχουν σημαντικές αποδόσεις. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες εάν η αγορά κινηθεί δυσμενώς και μπορεί τελικά να οδηγήσει σε φουσκώματα των λογαριασμών τους.

  1. Το κόστος των συναλλαγών 

Οι συχνές αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων και η διατήρηση θέσεων διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα Σαββατοκύριακα στο swing trading συνήθως έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερα κόστη συναλλαγών που περιλαμβάνουν προμήθειες και προμήθειες.

Μερικές φορές, αυτά τα κόστη μπορούν να εξαφανίσουν εντελώς τα κέρδη, ειδικά όταν διαπραγματεύονται μικρότερες κινήσεις τιμών.

συμπέρασμα

Για να ανακεφαλαιώσουμε, το swing trading παρουσιάζει μια ευέλικτη προσέγγιση για τους εμπόρους που προσφέρει πλεονεκτήματα όπως ευελιξία, προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς, μειωμένο συναισθηματικό στρες, ευκαιρίες ενεργούς μάθησης και ικανότητα διαφοροποίησης των στρατηγικών συναλλαγών. 

Η έμφαση του στυλ συναλλαγών swing στις βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες κινήσεις επιτρέπει ταχύτερες καμπύλες εκμάθησης και καλύτερη διαχείριση κινδύνου. 

Ωστόσο, το swing trading έχει τα δικά του μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι το κόστος συναλλαγής μπορεί να επηρεάσει τα κέρδη, οι μικρότεροι λογαριασμοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περιορισμούς και μπορεί να μην είναι κατάλληλος για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ιδιαίτερα εκείνα που δεν έχουν αστάθεια ή ρευστότητα.

Συχνές ερωτήσεις

Ποιοι τίτλοι είναι οι καταλληλότεροι για swing trading;

Όπως διαβάσατε σε αυτό το άρθρο, οι συναλλαγές swing είναι οι καταλληλότερες για τίτλους που έχουν υψηλή μεταβλητότητα και ρευστότητα. Ως εκ τούτου, το forex, τα εμπορεύματα και ορισμένες κάλτσες που διαπραγματεύονται ενεργά είναι οι καταλληλότερες για swing trading.

Πόσα χρήματα χρειάζονται για swing trading;

Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένος εμπειρικός κανόνας για αυτό το ζήτημα, οι έμποροι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον $5.000 κεφάλαιο για αποτελεσματικές συναλλαγές.