Ειδήσεις Συναλλαγές σε Forex

Ενώ πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα οικονομικά δελτία ειδήσεων επηρεάζουν περισσότερο την αγορά συναλλάγματος. Οι έμποροι συναλλάγματος παρακολουθούν τις οικονομικές ειδήσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις για να κάνουν εικασίες σχετικά με τις διακυμάνσεις των τιμών που προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση οικονομικών δεδομένων. Αυτό το άρθρο εξετάζει τη σημασία των δελτίων ειδήσεων στις συναλλαγές συναλλάγματος και πώς οι έμποροι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν την αστάθεια της αγοράς. 

Σημασία των Δελτίων Ειδήσεων

Τα δελτία ειδήσεων είναι σημαντικά καθώς παρέχουν άμεσες πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν σημαντικά τις τιμές των νομισμάτων. Οι έμποροι τα χρησιμοποιούν για να επωφεληθούν από τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών που μπορεί να προκύψουν μετά από σημαντικές ανακοινώσεις ειδήσεων. Ενώ η αγορά συναλλάγματος είναι ευαίσθητη στις παγκόσμιες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, τα δελτία ειδήσεων απαιτούν από τους επενδυτές να ενημερώνονται και για τα δύο και να ασκούν ορθή διαχείριση κινδύνου για να προστατεύσουν το εμπορικό τους κεφάλαιο.

Σημαντικές οικονομικές εκδόσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τις συναλλαγές σε Forex

Ενώ διαφορετικές οικονομικές εκδόσεις επηρεάζουν την αγορά συναλλάγματος, παραθέτουμε τις πιο σημαντικές παρακάτω. 

Δεδομένα Απασχόλησης

Ένα από τα δελτία ειδήσεων με τη μεγαλύτερη επιρροή που μπορεί να προκαλέσει υψηλή αστάθεια στην αγορά είναι η δημοσιοποίηση δεδομένων για την απασχόληση. Η αξία ενός νομίσματος μπορεί να αυξηθεί ως απόκριση στα δεδομένα για την απασχόληση. Μια έκθεση που δείχνει σημαντική βελτίωση του ποσοστού απασχόλησης ενισχύει την αξία του νομίσματος. Από την άλλη πλευρά, τα φτωχά δεδομένα για την απασχόληση μειώνουν τον ενθουσιασμό των επενδυτών και μειώνουν την αξία του νομίσματος. 

Εκδόσεις CPI και PPI

Ομοίως, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) και ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) είναι δύο δείκτες πληθωρισμού που χρησιμοποιούν οι έμποροι για να αποκτήσουν εικόνα για τις τάσεις του πληθωρισμού και να προβλέψουν πιθανά μέτρα της κεντρικής τράπεζας για να προσαρμόσουν ανάλογα τις θέσεις τους. 

Εμπορικό ισοζύγιο

Τέλος, η αξία του νομίσματος μιας χώρας μπορεί να επηρεαστεί από το εμπορικό της ισοζύγιο, που είναι η διαφορά μεταξύ των εισαγωγών και των εξαγωγών της. Ένα έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αποδυναμώνει το νόμισμα, ενώ ένα πλεόνασμα υποδηλώνει μια ανοδική αγορά μπροστά.

Εν ολίγοις, οι έμποροι συναλλάγματος πρέπει να είναι προσεκτικοί με αυτούς τους δείκτες για να τους βοηθήσουν να αξιολογήσουν την οικονομία και να προβλέψουν τη δραστηριότητα της αγοράς.

Πώς να Εμπορεύεστε Ειδήσεις 

Αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ανταλλάξετε ειδήσεις, παραθέτουμε μερικούς από αυτούς παρακάτω. 

Αστράγγιση: 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατηγική, οι έμποροι υποβάλλουν δύο εντολές σε εκκρεμότητα, μία αγορά και μία πώληση, λίγο πριν από μια σημαντική ανακοίνωση ειδήσεων. Η γρήγορη διακύμανση των τιμών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, συνήθως μετά από ειδήσεις, στοχεύει τους εμπόρους που επιδιώκουν κέρδος. Παρά το γεγονός ότι είναι μια αποτελεσματική στρατηγική συναλλαγών ειδήσεων, το straddling είναι συχνά αμφιλεγόμενο και μπορεί να μην επιτρέπεται ρητά κατά τις συναλλαγές με εταιρείες υποστήριξης. 

Breakout Trading

Η ιδέα πίσω από αυτή τη νέα στρατηγική συναλλαγών είναι ότι τα σημαντικά γεγονότα θα αναγκάσουν τις τιμές να υπερβούν τα βασικά σημεία των τιμών υποστήριξης και αντίστασης, ωθώντας τους εμπόρους σε σαφείς τάσεις.

Εξασθένιση των ειδήσεων

Χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατηγική, οι traders χρησιμοποιούν την άμεση αντίδραση της αγοράς στις ειδήσεις ως ευκαιρία στοιχήματος. Αναμένουν ότι οι υπερβολικές αλλαγές τιμών θα ομαλοποιηθούν στο σημείο που βρίσκονταν πριν από την είδηση.

Ειδήσεις Scalping

Ο στόχος ενός scalper είναι να αποκομίσει κέρδος από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών που συμβαίνουν αμέσως μετά από μια σημαντική ανακοίνωση. Έτσι μπαίνουν και βγαίνουν από θέσεις γρήγορα, συχνά μέσα σε λίγα λεπτά.

Η διαπραγμάτευση ειδήσεων απαιτεί σε βάθος εξοικείωση με τους οικονομικούς δείκτες, μια καλή τεχνική συναλλαγών και μια προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου που είναι τόσο συστηματική όσο και λογική. Όταν κατακτηθεί, αυτή η ικανότητα μπορεί να ανοίξει επικερδείς πόρτες στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο των συναλλαγών forex.