ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

Η ουσία όλων των νομισματικών συναλλαγών στη χρηματοπιστωτική αγορά είναι το παγκόσμιο παιχνίδι προσφοράς έναντι ζήτησης, το οποίο υπάρχει από την αρχή της ανθρωπότητας. Η θεωρία προσφοράς και ζήτησης για τη δράση τιμών θεωρείται το θεμέλιο της σύγχρονης οικονομίας καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο στην τόνωση των ενεργειών των παραγόντων της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνει τις κινήσεις των τιμών διαφορετικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. 

Σε αυτή τη λεπτομερή ματιά, θα ξεκινήσουμε να αποκαλύψουμε τα μυστήρια της σχέσης προσφοράς και ζήτησης, να εξετάσουμε τον ρόλο της στην τιμή, την ανακάλυψη, την ολοκλήρωση της αγοράς και την κατανομή των πόρων.

Η θεωρία της προσφοράς και της ζήτησης δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο που λαμβάνει χώρα στις δημοσιονομικές αγορές. Είναι ένας βασικός νόμος της οικονομίας που λειτουργεί τη δημιουργία, την κατανομή και τη χρήση αγαθών και υπηρεσιών στο δικό του σύστημα. 

Το εάν ένα συγκεκριμένο προϊόν ευνοείται ή όχι στην αγορά καθορίζεται κυρίως από παράγοντες όπως η τιμή του, η προσβασιμότητα και το αν είναι πολύ χρήσιμο ή όχι. Ομοίως, η προσφορά ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας καθορίζεται ή επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες με τον ίδιο τρόπο όπως το κόστος παραγωγής, η διαθεσιμότητα πρώτων υλών και η τεχνολογία.

Σε αυτό το θέμα, οι διακυμάνσεις της ζήτησης και της προσφοράς έχουν έντονη επίδραση στα ποσοστά των περιουσιακών στοιχείων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, των ομολόγων, των ξένων νομισμάτων και των εμπορευμάτων. 

Η τιμή του περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του πλειοδότη και του προσφέροντος στην αγορά. Καθώς αλλάζουν οι συνθήκες, το ποσοστό πώλησης των περιουσιακών στοιχείων αυξάνεται και όταν η προσφορά είναι υψηλότερη, η τιμή συνεχίζει να μειώνεται.

Η διάκριση των αλληλεπιδράσεων προσφοράς και ζήτησης είναι κρίσιμο μέρος της κερδοφορίας τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους εμπόρους που χρησιμοποιούν τις κινήσεις των τιμών στις χρηματοπιστωτικές αγορές ως μέσο. 

Μελετώντας τη δυναμική των μεταβλητών δεικτών, οι επενδυτές μπορούν να αποσαφηνίσουν την τάση της αγοράς και να λάβουν την κατάλληλη επενδυτική απόφαση. Εκτός από αυτά, η συμμετοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία καλών οικονομικών πολιτικών που επηρεάζονται για την επίτευξη ανάπτυξης και σταθερότητας. Σε αυτό το δοκίμιο, θα διερευνήσουμε προσεκτικά τη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης, εξετάζοντας τους διάφορους παράγοντες που τις επηρεάζουν και τη λειτουργία τους στον καθορισμό των αποτελεσμάτων της αγοράς.

Κατανόηση της προσφοράς και της ζήτησης

Η προσφορά και η ζήτηση είναι οι κύριες δυνάμεις της αγοράς που καθορίζουν τελικά τις τιμές. Στην πραγματικότητα, η προσφορά είναι η ποσότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας που οι παραγωγοί είναι έτοιμοι και ικανοί να προσφέρουν προς πώληση εάν αλλάξουν διαφορετικές τιμές. 

Ομοίως, η ζήτηση αναφέρεται στην ποσότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που οι πελάτες είναι πρόθυμοι και δυνατό να αγοράσουν σε διάφορες τιμές. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων είναι ο απροσδιόριστος παράγοντας που καθορίζει την τιμή ισορροπίας, όπου η προσφορά ακυρώνει τη ζήτηση και η αγορά εκκαθαρίζει.

Ο νόμος της ζήτησης

Ο νόμος της ζήτησης βεβαιώνει ότι η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται ενώ η τιμή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας αυξάνεται. αντίστροφα, η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται όταν πέφτει η τιμή. 

Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αντίστροφης σχέσης μεταξύ της τιμής και της ζητούμενης ποσότητας, εκφράζοντας την έννοια της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας. Οι καταναλωτές έχουν συνηθίσει να πληρώνουν υψηλότερη τιμή και ως εκ τούτου κατανέμουν τους πόρους τους πιο συνετά και με τη σειρά τους ξοδεύουν λιγότερα για αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία.

Ο νόμος της προσφοράς

Επιπλέον, ο νόμος της προσφοράς υποστηρίζει ότι όλα τα άλλα πράγματα είναι ίσα, όσο περισσότερο αυξάνεται η τιμή ενός εμπορεύματος ή μιας υπηρεσίας, τόσο αυξάνεται η προσφορά και αντιστρόφως η υψηλότερη προσφορά οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές. Αυτή η άμεση απόκριση της ποσότητας που παρέχεται στην τιμή είναι η έκφραση της αναζήτησης κέρδους των κατασκευαστών. Οι υψηλές τιμές ωθούν τους προμηθευτές να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στο εργοστάσιο παραγωγής τους, κάτι που γενικά οδηγεί σε επέκταση της αγοράς.

Ισορροπία Αγοράς

Αυτή η έννοια της ισορροπίας της αγοράς αντιπροσωπεύει ένα θεμελιώδες επιχείρημα στα οικονομικά που υπονοεί μια συγκεκριμένη κατάσταση όταν η ποσότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που ζητούνται σε ένα ορισμένο επίπεδο τιμής ισούται με την ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που παρέχει η αγορά στο ίδιο επίπεδο τιμών. Επιπλέον, υπάρχει ένα είδος ισορροπίας, που σημαίνει ότι οι πωλητές και οι αγοραστές θα αδιαφορούν ο ένας για τις ενέργειες του άλλου και συμβιβάζονται με την ακριβή ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που θέλουν να αγοράσουν και να πουλήσουν. Το οποίο ισοδυναμεί με την ισορροπία της αγοράς και επομένως το κόστος παραμένει σταθερό.

Μια αγορά που εξισορροπεί είναι μια δυναμική συνθήκη και τροποποιείται ανάλογα με διαφορετικούς παράγοντες όπως το γούστο του πελάτη, οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι πολιτικές της κυβέρνησης. Η απόκλιση από την ισορροπημένη θέση αναγκάζει το επίπεδο των τιμών να προσαρμόζεται, καθώς οι δυνάμεις της αγοράς αντιδρούν σε αυτό με σκοπό να το διατηρήσουν ισορροπημένο. Για παράδειγμα, εάν η τιμή είναι υψηλότερη από την ισορροπία, υπάρχει πλεονάζουσα προσφορά που δίνει το πρόσημο στην καθοδική κατεύθυνση του κόστους. Από την άλλη πλευρά, εάν το επιτόκιο δίνεται κάτω από την ισορροπία, εμφανίζεται αύξηση της ζήτησης λόγω της πίεσης στις τιμές, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερο επίπεδο τιμών.

Η ισορροπία της αγοράς είναι μια κρίσιμη έννοια, που επιτρέπει στους οικονομολόγους να συλλάβουν την ουσία σχετικά με το πώς λειτουργούν οι αγορές και ποιοι παράγοντες καθορίζουν το επίπεδο τιμών. Η ισορροπία της αγοράς δεν είναι μόνο μια τόσο σημαντική έννοια που χρησιμοποιείται σε πολλά μοντέλα, αλλά και σε θεωρίες που στοχεύουν να δείξουν τον δυναμισμό της αγοράς. Επίσης, συγκεκριμένα, η ισορροπία της αγοράς χρησιμεύει ως επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, καθώς αυτό τους βοηθά να λειτουργούν με αποφάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή, την τιμολόγηση και τις επενδύσεις.

Η ισορροπία της αγοράς είναι μια ουσιαστική έννοια που εξηγεί μαθηματικά την κατάσταση όπου η ποσότητα που θέλουν να αγοράσουν οι άνθρωποι είναι η ίδια με την ποσότητα που παράγεται και πωλείται σε μια συγκεκριμένη τιμή. Αυτή είναι μια δυναμική κατάσταση που σε διάφορες συνθήκες και η ισορροπία αλλάζει συνεχώς, και οποιαδήποτε ανισορροπία θα αναγκάσει τις προσαρμογές των τιμών καθώς οι δυνάμεις της αγοράς προχωρούν για να αποκαταστήσουν την ισορροπία.

Παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση

Οι βασικές έννοιες της ζήτησης και της προσφοράς είναι το θεμέλιο της οικονομίας που βοηθά να δούμε πώς λειτουργούν τα οικονομικά συστήματα. Η συμμετοχή στη γνώση του γιατί η προσφορά και η ζήτηση παρουσιάζουν διακυμάνσεις για αγαθά και υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει αυτή τη μοναδική προοπτική για τον τρόπο λειτουργίας των αγορών και γιατί ορισμένοι παράγοντες μπορεί να τις επηρεάσουν.

Κεντρικός παράγοντας της προσφοράς και της ζήτησης που είναι κάπως ελαστικός είναι η τιμή. Αυτή είναι η αναλογία κατά την οποία τα αγαθά που ζητούνται ή προσφέρονται θα αλλάξουν υπό το πρίσμα των μεταβολών των τιμών. Τα είδη που έχουν ελαστική έναντι ανελαστικής ζήτησης και προσφοράς τείνουν να εκθέτουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις με βάση τις αλλαγές στις τιμές τους, ενώ τα είδη με τον τελευταίο τύπο ελαστικότητας είναι αρκετά αναίσθητα.

Επιπλέον, υπάρχουν τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης που παίζουν ρόλο, τα οποία μπορεί επίσης να συμβάλλουν στη διακύμανση της προσφοράς και της ζήτησης. Οι προσαρμογές στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και οι εναλλακτικές λύσεις στα αρχικά αγαθά μπορούν να αποτελέσουν βασικό παράγοντα για τη δυναμική της αγοράς. Για παράδειγμα, το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, η κατανάλωση αγαθών πολυτελείας θα μπορούσε να αυξηθεί, αλλά εάν υπάρχουν τα ίδια προϊόντα σε φθηνότερη προσφορά, πιθανώς, οι καταναλωτές θα προτιμήσουν να τα αγοράσουν.

Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα που μπορούν να επιφέρουν οι αλλαγές στην τεχνολογία στην προσφορά και τη ζήτηση είναι ένα άλλο. Ένα από τα πλεονεκτήματα των τεχνολογικών βελτιώσεων είναι ότι το κόστος παραγωγής μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί η αποδοτικότητα που, με τη σειρά του, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της τιμής των προϊόντων και περαιτέρω θετική επίδραση στη ζήτηση στην αγορά. Στην ίδια σημείωση, οι τεχνολογικές αλλαγές είναι ικανές να τροποποιήσουν τις επιλογές των καταναλωτών και να προκαλέσουν διάφορα μοτίβα μετατόπισης της προσφοράς.

Οι πολιτικές της κυβέρνησης θα αντανακλούν επίσης σημαντικά τη δημιουργία ζήτησης και προσφοράς σε διάφορους τομείς. Η δυναμική της αγοράς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όπως για τους φόρους, τις επιδοτήσεις και τους κανονισμούς είναι μερικά μόνο από αυτά τα παραδείγματα κρατικής παρέμβασης. Επιπλέον, οι φόροι σε συγκεκριμένα προϊόντα μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της ζήτησης, ενώ οι επιδοτήσεις μπορούν να τονώσουν την παραγωγή που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα τέτοιων προϊόντων στην αγορά.

Συνέπειες για την τιμή δράσης

Η έννοια της προσφοράς και της ζήτησης είναι, ωστόσο, η ρίζα της οικονομικής πρακτικής. Η θεωρία βασίζεται στη λογική ότι η τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών είναι ομοιόμορφη μεταξύ της ποσότητας των αγαθών και των υπηρεσιών που είναι έτοιμοι να προσφέρουν οι παραγωγοί και των αγαθών των καταναλωτών που μπόρεσαν να αγοράσουν.

Η ισορροπία από την πλευρά της προσφοράς εξαρτάται από την ετοιμότητα παραγωγικής εξυπηρέτησης που δημιουργείται από τους παραγωγούς στην αγορά. 

Αυτό δεν επηρεάζεται από παράγοντες όπως το κόστος παραγωγής, η τεχνολογία, η διαθεσιμότητα πόρων και οι κυβερνητικές πολιτικές. Αντίθετα, οι τάσεις στο τμήμα ζήτησης συνήθως επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως οι προτιμήσεις των πελατών, τα διαθέσιμα εισοδήματα, η ύπαρξη υποκατάστατων και οι στρατηγικές μάρκετινγκ.

Η τιμολογιακή ισορροπία σε μια αγορά είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης συμπεριφοράς προσφοράς και ζήτησης. η τιμή ισορροπίας είναι η τιμή εκείνη στην οποία η συνολική προσφερόμενη ποσότητα ισούται με τη συνολική ζητούμενη ποσότητα. Ο προσδιορισμός της τιμής ισορροπίας βρίσκεται στη διασταύρωση δύο καμπυλών: η προσφορά των παραγωγών βρίσκεται στο σημείο όπου η τιμή και η ποσότητα βρίσκονται σε ισορροπία, από την άλλη πλευρά, εάν η τιμή είναι πολύ υψηλή, οι καταναλωτές θα απαιτούν λιγότερη και οι παραγωγοί θα προσφέρουν περισσότερη, οδηγώντας σε πλεόνασμα. 

Αντίθετα, εάν η τιμή είναι χαμηλού κόστους, οι καταναλωτές θα θέλουν περισσότερα και οι παραγωγοί θα παράγουν λιγότερα και κατά συνέπεια θα είναι λιγότερα.

Η θεωρία της προσφοράς και της ζήτησης δίνει το κλειδί για την κατανόηση της δυναμικής της αγοράς εκτός από την πρόβλεψη του μελλοντικού αποτελέσματος της τιμής. 

Αντιλαμβανόμενοι τη θεμελιώδη συνθήκη που παρακινεί την προσφορά και τη ζήτηση, οι έμποροι και οι επενδυτές θα μπορούν να δουν στρατηγικά ανοίγματα και επίσης να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους. Επίσης, οι αλλαγές στις συνθήκες διατήρησης και ζήτησης της αγοράς μπορεί γενικά να αντιπροσωπεύουν τις αλλαγές της νοοτροπίας της αγοράς και να προωθήσουν μια χρήσιμη προοπτική στη συνολική οικονομική τάση.

Για παράδειγμα, οι τιμές του πετρελαίου θα κλιμακωθούν, δεδομένης της εκτίναξης της ζήτησης λόγω της οικονομικής ανάκαμψης. Οι παραγωγοί θα προσπαθήσουν στη συνέχεια να συμβαδίσουν με μια τάση που τροφοδοτείται από τη ζήτηση. 

Επίσης, οι ελλείψεις που προκαλούνται από γεωπολιτικές εντάσεις ή φυσική καταστροφή μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών του πετρελαίου που είναι συνέπεια της χαμηλότερης προσφοράς. Με την κατανόηση αυτών των παραγόντων, οι έμποροι και οι επενδυτές μπορούν να λάβουν λογική απόφαση για την αγορά ή την πώληση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου τη σωστή στιγμή.

συμπέρασμα 

Συμπερασματικά, η θεωρία προσφοράς και ζήτησης είναι το θεμέλιο της οικονομικής θεωρίας και λήψης αποφάσεων. Μέσω του στοχασμού της δυναμικής σχέσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, οι οικονομολόγοι καθώς και οι συμμετέχοντες στην αγορά λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις δυνάμεις που καθορίζουν τις τάσεις των τιμών και τα αποτελέσματα της αγοράς. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των παραγόντων που επηρεάζουν την παγκόσμια σκηνή, οι δοκιμασμένες και αληθινές οικονομικές αρχές της προσφοράς και της ζήτησης βοηθούν πολύ όταν πρόκειται για την κατανόηση και την εξήγηση των ιδιοτροπιών των αγορών.